ජාත්‍යන්තර කමිටුව ගැන

ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවිය පල කරනු ලබන්නේ, ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි විසින් 1938 දී පිහිටුවන ලද හතර වන ජාත්‍යන්තරයේ, එනම් ලෝක සමාජවාදී ව්‍යාපාරයේ, නායකත්වය වන හතර වන ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව විසිනි. ලොව පුරා සමාජවාදී සමානතා පක්ෂ ජාතික ශාඛාවන්ගෙන් හතර වන ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව සමන්විත වේ.

යුද්ධයට එරෙහිව සමාජවාදය සඳහා සටන
අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව කම්කරු පන්තියේ හා තරුනයින්ගේ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයක් ගොඩනඟනු!

Socialism and the Fight Against War
Build an International Movement of the Working Class and Youth Against Imperialism!

2016 පෙබරවාරි 18, හතරවන ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුවේ ප්‍රකාශය

ග‍්‍රීසිය තුල සිරිසාව කල පාවාදීමේ දේශපාලන පාඩම්

සිරිසා වනාහි නිසැකවම මුලුමනින්ම කම්කරු පන්තියට සතුරු ධනපති පක්ෂයක් බව හතර වන ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව සහ ලෝක සමාජ වාදී වෙබ් අඩවිය, අනතුරු අඟවයි.

The Political Lessons of Syriza’s Betrayal in Greece

හතර වන ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුවේ ප‍්‍රකාශය , 2015 නොවැම්බර් 13

අධිරාජ්‍යවාදී යුද්ධයට එරෙහි සටන හා සමාජවාදය
හතරවන ජාත්‍යන්තරයේ ජාත්‍යන්තර කමිටුවේ ප්‍රකාශය

පලමු ලෝක යුද්ධයෙන් වසර සීයක් හා දෙවන ලෝක යුද්ධය ආරම්භවූ තැන් පටන් වසර 75ක් ඉක්ම ගිය තැන, අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රමය යලි වතාවක් මානව වර්ගයා ව්‍යසනයකට ඇද දැමීමට තර්ජනය කරයි.

Socialism and the Fight Against Imperialist War

2014 ජූලි 03

සසප (එක්සත් ජනපදය) ආරම්භක සමුලූවේ ලියවිලි

සසප ආරම්භක සමුලූවේ ලියවිලි: මූලධර්ම පිලිබඳ ප‍්‍රකාශය

Documents of the SEP Founding Congress: Statement of Principles

1 වන කොටස

2 වන කොටස

සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයේ ඓතිහාසික සහ ජාත්‍යන්තර පදනම්

The Historical and International Foundations of the Socialist Equality Party

1 වන කොටස

2 වන කොටස

3 වන කොටස

4 වන කොටස

5 වන කොටස

6 වන කොටස

7 වන කොටස

8 වන කොටස

9 වන කොටස

10 වන කොටස

11 වන කොටස

සසප /WSWS ගිම්හාන පාසල 2005

පලමු දේශනය: රුසියානු විප්ලවය සහ විසිවන සියවසේ නොවිසඳුනු ඓතිහාසික ගැටලූ

Lecture one: The Russian Revolution and the unresolved historical problems of the 20th century

1 වන කොටස

2 වන කොටස

3 වන කොටස

4 වන කොටස

දෙවන දේශනය: විසිවන සියවස අද්දර සංශෝධනවාදයට එරෙහි ව මාක්ස්වාදය

Lecture two: Marxism versus revisionism on the eve of the twentieth century

1 වන කොටස

2 වන කොටස

3 වන කොටස

තෙවැනි දේශනය: බොල්ශෙවික්වාදයේ සම්භවය හා "කල යුත්තේ කුමක් ද?"

Lecture three: The Origins of Bolshevism and What Is To Be Done?

1 වන කොටස

2 වන කොටස

3 වන කොටස

4 වන කොටස

5 වන කොටස

6 වන කොටස

7 වන කොටස