කම්කරු අරගල

මහා මෝටර් රථ සමාගම් තුනේ වැඩ වර්ජනය ව්‍යාප්ත කරනු! සමස්ත කර්මාන්තය අලලා ගත් වැඩ වර්ජනයක් කැඳවනු! බොරු “තෝරා ගත් තැන්වල පමනක් වැඩවර්ජන” එපා!

පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා මහා මෝටර් රථ සංගත තුනේ කම්කරුවන් 150,000ක් සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වී සතියකට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇත. තව ද, “වර්ජනයක්” යයි කිව නොහැකි පූච්චානමක් වන එක්සත් මෝටර් කම්කරු සමිතියේ (යූඒඩබ්ලිව්) නිලධරය විසින් කැඳවන ලද මෙම “තොරා ගත් වැඩවර්ජන” (වෘත්තීය සමිති නිලධරය තෝරා ගන්නා ස්ථාන කීපයකට වැඩවර්ජන සීමා කිරීම මගින් සංගතවල ලාභ ) උපක්‍රමයක් ලෙස යොදා ගැනුනේ සාමාන්‍ය කම්කරුවන් දුර්වල කිරීමටත්, ඔවුන් බෙදීමටත් සහ හුදකලා කිරීමටත් ඉලක්ක කරගනිමින් බවත්, මෙමගින් [සංගත හිමියන්ට] දැවැන්ත සහන ලබා දීමට බල කිරීමට බවත් වඩා වඩාත් පැහැදිලි වෙමින් තිබේ.

එරික් ලන්ඩන්

එක්සත් ජනපදය: සාමාන්‍ය කම්කරුවෝ මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ මහා වැඩ වර්ජනයක් ඉල්ලා සිටිති!

සමස්ත වැඩවර්ජනයක් සඳහා සටන් කිරීමට වහා ම සංවිධානය වන ලෙස, මෝටර් රථ කම්කරු ක්‍රියාකාරී කමිටු එකතුව සෑම කර්මාන්ත ශාලාවකම කම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. සෑම යූඒඩබ්ලිව් [යුනයිටඩ් ඔටෝ වර්කර්ස් සංගමය] ලෝකල් සභාවකදීම, සමස්ත වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටින යෝජනා සාකච්ඡා කිරීමට සහ ඡන්දය දීමට ක්‍රියාකාරී කමිටුවල සෑම සාමාජිකයෙකුගේම සහභාගීත්වයෙන් රැස්වීම් පැවැත්විය යුතුය.

මෝටර් රථ කම්කරු ක්‍රියාකාරී කමිටු එකතුව

ශ්‍රී ලංකා රජය කම්කරුවන්ගේ විශ්‍රාමික අරමුදල් කොල්ලකෑම අරඹයි

පුද්ගලික සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් සඳහා අනිවාර්ය විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලක් වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (ඊපීඑෆ්) නව පියවරෙහි ප්‍රධාන ඉලක්කයි.

සමන් ගුනදාස

එක්සත් ජනපදයේ මෝටර් රථ කම්කරු අරගලයේ ගෝලීය ඇඟවුම්

එක්සත් ජනපද පාලක පන්තියට, වෘත්තීය සමිති නිලධරයන්ගේ ආධාරය සහිත ව, රට තුල පන්ති අරගලය මැඩ පැවැත්විය හැකි ව තිබූ දශක ගනනක දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදය අවසානය කරා ලඟා වී ඇත.

සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය (එක්සත් ජනපදය)
මෑත කාලීන ලිපි