කම්කරු අරගල

වෘත්තීය සමිති ආන්ඩුවේ "විසඳුම" ට එකඟ වී සෞඛ්‍ය සේවක අරගලය නතර කරති

සෞඛ්‍ය සේවක අරගලය පාවාදීම මගින් යලිත් සනාථ කෙරෙන්නේ වෘත්තීය සමිති කම්කරුවන් ගේ අයිතීන් සඳහා සටන් කරන කම්කරුවන්ගේ සංවිධාන නොව; ධනපති පාලක පන්තිය වෙනුවෙන් කම්කරු පන්තියේ අයිතීන් බිල්ලට දෙන කාර්මික පොලීසියක් බවයි.

අපේ වාර්තාකරුවන්

මහනුවර රෝහලේ හෙදියක් සහ සසප සාමාජිකයෙකු අතර සාකච්ඡාවක්

සමාජ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතීන්ට එරෙහි ආන්ඩුවේ ප්‍රහාර පරාජය කරන්නේ කෙසේද?

“අරගලය (මහජන නැගිටීම) තුල කම්කරුවන්ගේ දැවැන්ත එකමුතුවත් ඇතිවුනා. ඒ වගේ ප්‍රහාරයක් නැවත සංවිධානය කරගන්න අපිට අවශ්‍යයි.”

කමල් මහගමගේ

වැඩි වැටුප් දිනා ගැනීමට සහ ජාමූඅ කප්පාදු වැඩපිලිවෙලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ක්‍රියාකාරී කමිටු ගොඩනගමු!

කම්කරුවන්ගේ අරගල අවහිර කරමින්, පාලක පන්තිය මුහුන දී සිටින ආර්ථික අර්බුදයේ බර කම්කරුවන් හා දුගීන් මත පැටවීමට සෞවෘසස සහ සියලුම වෘත්තීය සමිති ආන්ඩුවට සහයෝගය දෙති.

සෞඛ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව

දුම්රිය පුද්ගලීකරන වැඩ කටයුතුවල ඉදිරි පියවරක්:

රත්මලාන දුම්රිය වැඩපොලේ පුද්ගලික අංශයේ කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට යයි

තමන් පුද්ගලීකරනයට විරුද්ධ බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නිලධරය කියා සිටිය ද, එයට එරෙහිව කිසි ලෙසකින් හෝ කම්කරුවන් සංවිධානය නොකරමින් හා නිහඬ ව සිටිමින් ඔවුහු පුද්ගලීකරනයට සහාය දෙති.

සුජීව අමරනාත්
මෑත කාලීන ලිපි